OFERTA LICEU 2018-2019

Pentru detalii contactați-ne la numerele de telefon: (022)745434 sau 060200480

CALENDARUL ȘCOLAR

Calendar scolar 2017-2018

Evenimente

Ce mică-i vacanța mare și ce dor ne-a fost de experiențele memorabile ale unui nou…

Cine suntem noi?

Scopuri prioritare

Formarea caracterului prin valorile fundamentale;
Respectarea drepturilor fiecărui copil;
Abordarea copilului ca un întreg, într-un context larg;
Centrarea pe copil şi pe familia acestuia;
Sensibilitatea la gen;
Promovarea calităţii rezultatelor academice;
Fundamentarea educaţiei pe viaţa reală şi pe integrarea şcolii în comunitate;
Flexibilitatea şi promovarea diversităţii;
Asigurarea incluziunii şi asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi copiii;
Promovarea sănătăţii mentale, fizice și spirituale a copilului;
Acceptabilitatea şi accesibilitatea programelor educaţionale pentru fiecare copil;
Consolidarea competenţelor şi statutului profesorilor.
...

O școală excelentă

EXCELENȚĂ
LIBERTATE
INTEGRITATE
MĂIESTRIE
UNITATE
LIDERSHIP
NOBLEȚE
OBIECTIVITATE
UNICITATE
...

ELEVII NOȘTRI SUNT

Bine pregătiţi în toate disciplinele academice;
Competenți în matematică şi ştiinţe exacte;
Cunoscători şi înţelegători ai oamenilor, evenimentelor şi mişcărilor din istorie;
Oameni care apreciază literatură şi artă, înțelegând felul în care acestea exprimă şi le modelează convingerile şi valorile;
Oameni care apreciază limbile şi cultura altor etnii;
Oameni care ştiu cum să folosească resursele, inclusiv tehnologia, pentru a afla, a analiza şi a evalua informaţiile;
Oameni care au deprinderea de a pune întrebări, de a rezolva probleme şi a lua decizii înţelepte;
Oameni care înţeleg valoarea fiecărei fiinţe umane ca fiind creată după chipul lui Dumnezeu;
Oameni care înţeleg, apreciază şi se angajează în activităţi sociale şi civice potrivite;
Oameni care îmbrăţişează şi practică dreptatea, mila şi împăcarea în familie şi societate;
Oameni care apreciază explorarea intelectuală şi sunt implicaţi pe „piaţa” ideilor;
Oameni care sunt buni ispravnici ai banilor, ai timpului lor şi ai tuturor celorlalte resurse;
Oameni care înţeleg că munca are demnitate.
...

Upcoming Events

 • Nicolae Iorga

  Educația este întotdeauna un orizont, nu o destinație!

 • B. F. Skinner

  Educaţia este
  ceea ce supravieţuieşte
  după ce tot ce a fost învăţat a fost uitat!

 • Immanuel Kant

  O educație bună
  este izvorul întregului bine în lume.