Author Archive

Liceul TEOretic Elimul Nou

Repartizare cazare 2014- 2015

Tabel fete

Nr Numele și  prenumele Dormitor Observații
1 Banu Alina 1
2 Garabajiu Dina 1
3 Mocanu Victoria 1
4 Cojucari Alina 1
5 Gaina Nicoleta 2
6 Morari Maricica 2
7 Cebanu Elena 2
8 Izbeșciuc Nadejda 2
9 Popovici Valentina 3
10 Roșca Tabita 3
11 Proșchin Ecaterina 3
12 Sacalî Ana 3
13 Ceban Sfetlana 4
14 Coptu Ana Maria 4
15 Berliba Alina 4
16 Chicerman Lucia Adriana 4
17 Moroz Cristina 5
18 Sudureac Maria 5
19 Culicovschi Mihaiela 5
20 Gonța Valeria 5
21 Malancea Nicoleta 6
22 Grosu Lucia 6
23 Scolnic Diana 6
24 Școlnic Daniela 6
25 Perlog Olga 7
26 Triboi Diana 7
27 Starașciuc Maria 7
28 Gosav Ana 7

Notă

  1. Cazarea se va face Vineri 29 august 2014. Autobuzul pleaca la ora 11:00 de la Biserica Filadelfia.
  2. Fetele vor locui in dormitoarele Căminului Bisericii Filadelfia de pe teritoriul Centrului Creștin Betania, cite 4 persoane in cameră.

Tabel băieți

Nr Numele și prenumele Casa Procente
1 Țurcanu Bogdan Iacov
2 Bodrug Daniel Iacov
3 Procopenco Liviu Iacov
4 Muntean Nicolai Iacov
5 Dunas Paul Iacov
6 Dunas David Iacov
7 Bulgaru Daniel Iacov
8 Jalbă Grigore Andrei
9 Șchiopu Pavel Andrei
10 Vacarciuc Ion Andrei
11 Zelencov Tony Andrei
12 Zelencov Cristian Andrei
13 Raileanu Samuel Andrei
14 Bularu Simeon Andrei
15
16

Notă

  1. Cazarea se va face Vineri 29 august 2014. Autobuzul pleacă la ora 11:00 de la Biserica Filadelfia.
  2. Băieții vor locui in dormitoarele din casele de la Centrul Creștin Betania, câte 4 persoane în cameră.

Liceul Teoretic „Elimul Nou” este o instituție particulară de învățământ care promovează servicii educaționale la cele mai înalte standarde prin stimularea creativității și valorizarea potențialului fiecărui elev,  într-o atmosferă academică prietenoasă.

Pentru anul de studii 2014-2015, instituția noastră vine cu o excepțională ofertă educațională:

  • PENTRU TREAPTA LICEALĂ – INSTRUIRE ȘI CAZARE GRATUTIĂ

Concursul de admitere pentru treapta liceală, se va desfășura după criteriile:

-       test psihologic de aptitudini

-       rezultatele academice reflectate în atestatul  de absolvire a treptei gimnaziale

-       convorbire individuală cu membrii comisiei de admitere.

  • PENTRU ELEVII DE LA TREAPTA GIMNAZIALĂ

Oferim 6 burse în clasa a IX-a, elevilor din municipiul Chișinău și suburbii, care vor susține testul de capacitate la matematică, limba română și l. engleză pe notele 9 și 10.

Grăbiți-vă pentru a vă înregistra! Locurile disponibile  sunt limitate!

Pentru înscriere la Concursul de admitere și informații suplimentare, contactați- ne la numărul de telefon (022) 74-54-34.

Data limită de înscriere la concurs 16 mai 2014.

Oferiți copilului Dvs. un mediu academic și moral elevat!

”Opusul dragostei nu este ura, ci indiferența.” (Elie Wiesel)

Or, marcat de acest profund adevăr, L. T. ”Elimul Nou” a organizat în decursul perioadei 4-10 februarie compania ”Spune Nu Indiferenței”. În fiecare zi, elevii au întîmpinat diminețile cu cîte un mesaj ziditor din partea profesorilor și culminînd cu cîte o cîntare încurajatoare.

Astfel, în contextul acestei frumoase campanii, atît elevii cît și dascălii au avut posibilitatea sa-și afirme insistența , tenacitatea și zelul față de Dumnezeu, societate și sănătate. În acest scop, ei și-au împărtășit în scris deciziile, gîndurile, sentimentele pe mai multe panouri din liceu, și anume: ”Astăzi mă rog lui Dumnezeu pentru”, ”Astăzi îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru”, ”M-a marcat frumos această zi” și pe un chestionar postat pe Internet. În urma analizei activităților, s-a remarcat: 100% optimism, 99% credință, 98% bucurie, sinceritate la cub, smerenie la pătrat și radical din 0% indiferență. Mai mult ca atît, pentru a întări cele învățate și a le pune în practică, un grup de elevi a mers în vizită la orfelinatele din Strășeni și Orhei, unde au avut un timp binecuvîntat alături de cei mai triști.

În fine, școlarii au conștientizat faptul că ”Indiferența poate jigni mai mult decît o insultă” și au decis să acționeze cu dăruire, să se implice cu atitudine și afecțiune.

“Numerele guvernează lumea”. (Pitagora)

Aceasta s-a simțit din plin în contextul concursului “Enigma numerelor”, organizat în liceul nostru.

Competiția a reunit două echipe cu participanți ageri, atît din clasele cu profil real cît și cele umaniste.”Clubul integral” și echipa “Unu, doi, și…”s-au prezentat într-o manieră spectaculoasă și originală. Apoi, a urmat o serie de probleme din domeniul matematicii, informaticii și chimiei, unde echipele au dat dovadă de multă istețime, gîndire logică și cunoștințe aprofundate.

Cel mai captivant a fost momentul cînd teoria a fost pusă în practică.Ghidați de profesoara de chimie, căpitanii echipelor au demonstrat mai multe experimente chimice surprinzătoare.Publicul a rămas de-a dreptul impresionat.

Or, prin intermediul acestei activități, elevii au achiziționat lucruri esențiale pentru dezvoltarea propriilor personalități.Învățînd matematica, au învățat să gîndească.

În cadrul L.T. „Elimul Nou”, elevii sunt dornici de a face un bine, de a oferi un zîmbet şi de a încălzi cu dragoste o inimă. O asemenea oportunitate este sărbătoarea de Crăciun, care ne prilejuieşte şansa de a dărui din Harul primit celor mai trişti ca noi. Anul acesta inimile noastre s-au îndreptat către Azilul de Bătrîni cărora intenţionăm să le întregim bucuria Sfintelor Sărbători.

Ieri, 4 decembrie, a fost anunţat  startul acestei acţiuni de binefacere , anunţînd elevii de evenimentul care urmează să se desfăşoare, oferindu-le posibilitatea de a se pregăti financiar, iar mai ales atitudinal.

Astăzi 5 decembrie, în incinta Liceului, a fost amplasată cutia în care fiecare copil poate să pună darul pregătit, iar drept simbol al gestului de genorizitate, elevilor li se oferă emblema „ Dar din Har” , cu mesajul : „Iubesc pe Isus – de aceea, AJUT!”

Fiecare donaţie este valoroasă în dependenţă de atitudinea cu care a fost oferită, nu ne axăm pe sumă, ci pe dragostea pe care o transmitem.

Suntem dornici de a face UN BINE!

Suntem dornici de a fi O BINECUVÎNTARE pentru alţii!

Suntem dornici să ne materializăm DRAGOSTEA prin acţiuni PRACTICE!

Poze

În cadrul Liceului Teoretic „Elimul Nou” a avut loc activitatea „Ziua Sănătăţii” cu scopul de a informa elevii care trebuie sa fie măsurile interprinse in cazul unui incendiu,  în cazul fracturilor corporale sau a asfixierilor.

Pentru aceasta au fost organizate patru echipe, fiecare dintre ele avînd însărcinarea de a prezenta tema care le-a fost încredinţată. Temele abordate au fost: „Incendiul”, „Asfixierea”, „Scheletul axial” şi „Scheletul  apendicular”

Fiecare echipă a fost alcătuită din a cîte 10 persoane, care împreună trebuiau să se gîndească la modalităţi interesante şi eficiente de prezentare a materialului necesar. În acest scop, echipele au pregătit prezentari power-point, postere şi scenete moralizatoare. La finalul activităţii au fost enumerate ideile de bază şi fiecare elev a avut posibilitatea să pună intrebări referitor la neclarităţile pe care le are în raport cu temele abordate.

În incinta Liceului Teoretic „Elimul Nou”, a fost organizat concursul echibanelor, în cadrul căruia elevii claselor V-XII au trebuit să confecţioneze în stil autumnal o compoziţie cu genericul: „Pentru toate Doamne-Ţi mulţumim”. Pentru aceasta elevii au fost nevoiţi, timp de o săptămînă să colaboreze în vederea creării echibanei respective, care va reflecta profunda recunoştinţă faţă de roadele anului 2013.

Fiecare clasă, împreună cu diriginţii, au decis modul original în care îşi vor prezenta capodopera. A fost ales un juriu care a apreciat, conform criteriilor, munca elevilor. Fiecare clasă s-a manifestat într-un mod deosebit şi irepetabil, iar juriul i-a apreciat pe toţi, oferind fiecărei clase un calificativ reprezintativ.

Activitatea s-a încheiat într-o atmosferă de bună dispoziţie, culminînd cu entuziasmul plecării elevilor în mult aşteptata vacanţă.

Poze

Pe 9 noiembrie, 2013, elevii claselor X profil Real și Umanist au sărbătorit împreună cu un grup de profesori și parinți Balul Bobocilor. Pentru ei s-a organizat un concurs unde cele două clase au dat dovadă de mult talent, ingeniozitate, spirit de echipă și ne-au demonstrat că sunt niște boboci gata să învețe lucruri noi. Ei au fost supuși unor probe cum ar fi: să compună expromt un cîntec ce-i caracterizează, să scrie o scrisoare părinților doar cu ajutorul cuvintelor din ziar, să răspundă la întrebări de intelegență, sa-și demonstreze cunoștințele cu privire la codul bunelor maniere. Elevii au fost foarte activi și nu au lăsat nici o probă neîndeplinită cu Brio!

A fost o ocazie pe care bobocii nu au ratat-o de a petrece timp cu părinții și profesorii și de a-și cunoaște mai bine colegii.

FOTO

În incinta liceului nostru vineri,22 noiembrie 2013, s-a desfășurat concursul ,,Ce? Unde? Cînd?”, axat pe o serie de întrebări de cultură generală ,au fost formate patru echipe a cîte 9 participanți, din clasele a IX-  XII-a. Întregul concurs a fost constituit din trei etape, iar la finalul fiecăreia a fost exclusă cite o echipă, pînă a rămas o singură echipă cîștigătoare.

Acest concurs a avut ca scop de a reliefa cunoștințele elevilor și de a alege o echipă  pentru  a reprezenta liceul la nivel municipal.

Mulțumim organizatorilor pentru timpul frumos petrecut și de lărgirea orizontului de cunoaștere.

Poze