The day of the 20th of November 2013 for the High school “Elimul Nou” is a special one. Today, the 12th and the 9th forms have performed public lessons. The 12th form’s topic was “Arts” and they organized a talk show “Forgotten Treasures”. The have invited famous people like Mozart, Michelangelo and Shakespeare and also Steven Jobs, three teenagers and a teacher. They helped the audience to see the difference between cultures, ways of thinking and preferences.

The 9th form’s topic was Thanksgiving Day. They organized a TVC and presented their dramas that showed the history of the holiday. Also, there was a competition between two teams and they demonstrated their knowledge on the topic. The captains’ contest was to describe pictures on the topic.

We spent a great time together, enjoying their abilities, work and it was a big reason to thank God for His blessings!

Foto

Adevăratele învestiții sunt cele care durează în timp. Timpul este judecătorul tuturilor lucrurilor și el se scurge așa de repede.

Împreună cu 2 profesori, 6 elevi au avut ocazia să participe la conferința Internaționala a Școlilor Creștine. Aceasta s-a desfășurat în orașul Zanka, Ungaria. Deși au parcurs un drum lung și obositor, atmosfera de a colo i-a motivat de a lăsa oboseala de-o parte și de a-i încadra în marele colectiv al celor 40 de școli participante la eveniment. Genericul ei a fost ”Ești Binecuvîntat de Dumnezeu ca să fii o Binecuvîntare pentru Altii”.Prin fiecare mesaj  care era expus, Dumnezeu le-a vorbit că ei sunt aleșii pentru a fi niște lideri puternici ce se axează pe dezvoltarea altora, i-a învățat că cel ce vrea să fie superior, trebuie sa urmeze exemplul desăvîrșit al lui Hristos- de a sluji și a fi smerit. Acestea sunt doar cîteva învățături și principii dominante.

Un timp deosebit de frumos în care au avut posibilitatea de a comunica, de a face schimb de experiență, de a cunoaște alte persoane erau discuțile în grup. Aici și-au făcut noi prieteni si au putut observa sistemul educațional din alte țări.

După cele 2 zile și jumătate de conferință în care au acumulat un bagaj mare de învățături, au luat  iarăși drumul călătoriilor.

Mulțumiri Domnului și conducerii școlii pentru oferirea acestei posibilitați de a fi împreună la acea conferință ce a schimbat multe dintre principiile lor vechi, i-a învățat și i-a modelat spre a fi o ”Binecuvîntare Pentru Alții”.

Sâmbătă, pe data de 5 octombrie 2013, în cadrul L. T. ”Elimul Nou”, a avut loc Conferința Pedagogilor la care au participat un număr de 120 de profesori, șefi adjumcți și directori de școală.

Domnul Președinte, Romică Huțuțui, a avut un cuvânt de felicitare pentru toți profesorii, după care, elevii Liceului Teoretic ”Elimul Nou”, pregătiți și direcționați de dna Irina Ceban, au prezentat un program de cântece, poezii, culminând cu sceneta ”Este oare Dumnezeu Creatorul tuturor lucrurilor?”

În cadrul acestei frumoase sărbători, dascălii au avut acozia să lege prieteni, să facă schimb de experiența, iar alții să se revadă după o perioadă de peste 20 de ani!

Cu toții au avut parte de un timp extraordinar, în care zâmbetele sincere, cântecele și vorbele frumoase-au creat o atmosferă caldă în care domnea prietenia și voia bună!

Ziua Profesorului – un eveniment așteptat de dascăli, dar și de elevi. Această zi le oferă elevilor ocazia de a-și demonstra în mod explicit dragostea și înalta apreciere față de cei ce le sunt călăuză în procesul de instruire și educare.

În acest context, Parlamentul Școlar al Instituției a organizat o sărbătoare cu totul specială pentru iubițiiprofesori.

Dimineața, la timpul devoțional, a fost un porgram mai deosebit. Pe lîngă cîntări și mesajul cu tematica ”Profesorul”, a fost prezentat un sodaj de opinii cu referire la ce este un profesor și importanța sa. Felicitarea personalizată facută de mîna elevilor a fost însoțită de un suport de creioane și pixuri, de asemenea, fabricat manual de elevii noștri.

În prealabil, la fiecare disciplină au fost desemnați elevi care și-au asumat rolul de profesor, colaborînd cu el în vederea elaborării planului pentru orele zilei de 4 octombrie. Astfel, profesorii au beneficiat de o zi specială, în care au putut să-și admire discipolii în noul rol de învățător. La pauza de mic dejun, profesorii au fost serviți cu dulciuri, într-o atmosferă plăcută, deoarece nu poate fi sărbătoare fără muzică, și în acest scop, o elevă a clasei a VII-a a cîntat cu dragoste la vioară.

După prînz, elevii ciclului gimnazial au plecat acasă, dar liceenii au rămas să susțină, dar și să-și porbezecompetitivitatea cu profesorii lor la volei și fotbal. În urma luptei acerbe și aprige, elevii și-au demonstrat aptitudinile mai dezvoltate în acest domeniu, însă toți au rămas încîntați de atmosfera și timpul petrecut împreună, mai ales pentru elevii care sunt aproape să-și ia zborul.

Așadar, în cadrul Liceului Teoretic ”Elimul Nou” a avut loc o sărbătoare autentică, în care mulțumirea și entuziasmul debordant a fost de ambele părți.

Foto

Dobîndește înțelepciunea…Și cu tot ce ai dobîndește priceperea. Înalț-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrățișa…

(Proverbe 4:5-8)

Iubite tinere, ce ești însetat de noi orizonturi care-ți dau dimensiune intelectuală și spirituală, Liceul Teoretic „Elimul Nou” îți  oferă șansa vieții tale de a te adăpa din autenticile valori prin studiul la această instituție, singura care în republică are la baza tuturor disciplinelor Cartea vieții-Scriptura.

Vă amintim că pe data de 22.07.2013, ora 10:00 se va desfășura concursul de admitere ce îți oferă posibilitatea să fii înmatriculat gratis, grație rezultatelor bune obținute la testare.

Considerațiunea Administrației liceului pentru cei deja înscriși și celor ce urmează să se înscrie.

Grăbește-te să-ți împlinești visul, dragă tinere, înscriindu-te pînă pe data de 19.07.2013

Ofertă valabilă pentru elevii claselor a  V și a X – XII-a, anul școlar 2013-2014!


Elevii claselor a V-a vor susține examenul de intrare la L. Română și Matematica;

Clasele de liceu cu profi Real – Matematica, L. Română și L. Engleză;

Clasele de liceu cu profil Umanist – L. Română, L. Engleză și Istoria.


Detalii la 022-74-54-34.

Pe axa cronologică a sărbătorilor din Liceul Teoretic ”Elimul Nou” se gasește și Ziua Femeilor, care am sărbătorit-o ca ziua fetelor. La timpul devoțional s-a vorbit despre căsătorie și alegeri corecte în viață.  După aceea a urmat o serie de concursuri de inteligență.  Spre finalul zilei fiecare clasă și-a petrecut timpul în clasele lor într-un mod delicios. Astfe, ziua a trecut repede și cu multă bucurie!

Poze

Dragi absolvenţi, liceeni şi părinţi, Liceul Teoretic „Elimul Nou” anunţă înscrierea pentru concursul de înmatriculare în clasele a X-a, a XI-a, a XII-a, la profilurile real şi umanist, pentru anul de studii 2013 – 2014. Înscrierea se începe la 11 martie 2013, iar probele de concurs se vor desfăşura la 8 mai 2013.
Notă: Liceul oferă cazare şi instruire gratuită.
Telefon de contact: (3732) 74 54 34

” Viaţa nu oferă o mai mare responsabilitate,

şi nici un privilegiu mai  mare, decît creşterea

generaţiei viitoare.”

(C. Everett Koop )

Dezideratul așteptat în deontologia profesională ne înnobilează și ne obligă la o perpetuă instruire, ce ne dă dimensiune în funcția pe care o deținem. Pentru a ne spori persuasiunea, dexteritatea de  eficientizare  a finalității educaționale și a răspunde noilor exigenţe  ale sistemului educativ în noul context socio-cultural, Liceul TEOretic ”Elimul Nou” a organizat cea de- a IX- a  ediție  a   Conferinţei  Pedagogilor Creştini din Republica Moldova, care a avut loc în zilele de 7-8  martie  2013, în incinta liceului, avînd ca generic: “Bucuria Conectării Pasiunii cu Misiunea şi Credința.

La această Conferință au participat  280 de profesori din întreaga republică și au fost abordate următoarele subiecte în cadrul sesiunilor plenare și a mai multor ateliere:

Abilitate şi competență: Unsprezece chei în atingerea excelenţei.

Profesorul de succes: De la principii didactice tradiţionale – la principii activ-participative.

Profesorul remarcabil: Competenţele profesionale ale unui cadru didactic influent.

Stilul predării.

Profesorul lider-sheep.

Cum să ne creștem copiii, etc.

Vorbitorii principali la aceasta conferință  au fost:

Ecaterina Moga, Directorul Liceului Teoretic „ELIMUL NOU”, M S. în psihopedagogie, doctorand în psihologie

Esq. Beniamin Lup, M.S. – Președinte WorldTeach, CEO Bridge to Europe

Carla Preda, M.S., Manager, Director de programe World Teach, România,

Căprar Liviu, Prof., M. Ed., Coordonator ACSI,

Viorica Goraș Postica, dr.conf.univ. USM, dir.adjunct. CE PRO DIDACTICA.

Non progredi, sed regredi!

Întrunindu-ne la un for al inteligențelor marcate de  sindromul chemării în ogorul valorilor, am avut drept obiectiv promovarea unui  învățămînt de calitate, în care Liceul Teoretic ”Elimul Nou”  are ca țintă motto-ul  ”Bine este dușmanul  Exelenței”, întrucît  profesorul mediocru predă (toți predau); profesorul bun se pregătește (majoritatea se pregătesc ); profesorul foarte bun se implică cu inima ,iar Profesorul de Excelență e dedicat chemării . În cadrul Conferinței s-a relevat ideea  că predarea nu e o profesie, ci o sărbătoare de slujire altora, ce caută să-i  inspire la transformare. Realitatea însă e alta. Lev Tolstoi menționa ” Fiecare se gîndește cum să schimbe lumea, dar nimeni (sau foarte puțini) se gîndesc să se schimbe pe sine” și doar acești puțini pot influența, cu adevărat, lumea.

Cum influențăm? Toți exercităm o influență oarecare: marcînd prin bunătate sau răutate, binecuvîntînd sau rănind, vindecînd sau îndurerînd. Cea mai bună investiție pentru viitor este o influență corectă în prezent, întrucît termenul ebraic  pentru ”a preda”-lamath- înseamnă a stimula pe cineva la imitare sau la o acțiune, astfel că noi, profesorii, nu predăm lecții, ci transmitem valori, iar cea mai mare valoare suntem noi înșine. Integritatea definește cine suntem. ”La fel ca-n vremurile de demult, /Noi singuri hotărîm ce preț avem; / Cu treizeci de arginți, Iuda pe sine s-a vîndut , /Nu pe Isus din Betleem”. (Hester H.Cholmondelay)

Nu  vom avea niciodată un învățămînt de calitate, atît timp cît profesorul nu va urma tiparul Marelui Învățător-Isus-care ne-a oferit modelul de integritate, de caracter, de blîndețe și sacrificiu, de dragoste agappe, de slujire și loialitate idealului chemării Bucuriei Conectării Pasiunii cu Misiunea și Credința.

Instruirea este primatul în școală, dar finalitatea educațională, ce prevede formarea unei personalități integre, nu va putea fi realizată atît timp cît va persista criza de modele spirituale între profesori, care e legată de atitudini. Atitudinea determină altitudinea, pentru că profesorul remarcabil nu doar impresionează, ci impulsionează, influențează prin ceea ce este la fiecare lecție în clasă și în viață, întrucît ”Calea cea mai sigură către măreție este să fim în realitate ceea ce suntem în aparență.(Socrate) Să fim noi înșine ceea ce așteptăm să ajungă discipolii, pentru că ceea ce nu primește copilul nu va fi și nici nu va putea dărui mai tîrziu altora.

Epilog

Mulți reușesc momentan prin ceea ce știu (academism);

Unii reușesc temporar prin ceea ce fac (lecția);

Dar…

Puțini reușesc permanent prin ceea ce sunt (Modele de caracter și integritate).

Dumnezeu  nu cheamă oameni calificați, dar îi califică pe cei chemați!

Livădaru Maria, Papuc Veronica,

profesoare de limbă și literatură română,

grad didactic superior

În incinta liceului nostru, ”Elimul Nou”, a avut loc o sărbătoare, pe data de 19 februarie a.c., organizată de profesoara de istorie, Condrea Lilia. Scopul acestei zile speciale a fost ca să analizăm evoluția valorilor primordiale ale vieții.

Sărbătoarea a avut loc sub formă de concurs. Cîte patru reprezentanți din fiecare clasă de liceu au fost împărțiți în 2 echipe mixte. Aceste echipe au avut de pregătit denumirea, emblema, deviza și prezentarea echipei. Toate acestea au trebuit să fie într-o strînsă legătură și toate împreună să formeze, de fapt, denumirea, de asemenea, a trebuit sa aparțină acestui domeniu de studiu. Ambele echipe au fost foarte ingenioase, elaborînd lucrări originale. Prima echipă, Români și punctum, au reprezentat Congresul de pace de la Paris din 1820, în care s-a abordat tema: Unirea Transilvaniei, a Țării Românești și a Moldovei într-un singur stat. A doua echipă, Ludus, au ales să facă prezentarea sub formă video. Această prezentare a explciat semnificația și a motivat alegerea acestei denumiri.

Aici nu s-a oprit creativitatea elevilor noștri. Ei au avut de pregătit o temă pentru acasă, pe care și-au ales-o prin tragere la sorți. Echipa ”Români și punctum”, au prezentat rolul bărbatului și a femeii de-a lungul istoriei. Au ales să facă aceasta sub formă teatrală, analizînd fiecare epocă  în parte. Vocabularul, vestimentația și situațiile care au fost prezentate au scos în evidență principalele caracteristici ale fiecărei perioade istorice. Ne-au încîntat cu simțul umorului, cu expresivitatea și originalitatea interpretării. Cealaltă echipă, Ludus, a prezentat rolul educației de-a lungul istorie.  La fel de ingenios, ei ne-au informat și ne-au transpus în alte epoci, sub formă de prezentare și de înscenare, în care am putut observa foarte ușor rolul și metodele folosite de profesori.

De asemenea, fiecare grup a pregătit cîte 3 întrebări pentru echipa adversară. Întrebările au fost la liberă alegere, fie de cultură generală, fie de istorie.

Pe lîngă probele la care s-au putut pregăti din timp, echipele au fost supuse și la unele bazate pe întrebări istorice, în care participanții a trebuit să fie foarte atenți, deoarece acestea erau contratimp. Ei au dat dovadă de pricepere, receptivitate și atenție, raspunsurile fiind la înălțimea orizontului lor de pregătire.

În spatele fiecărei echipe se afla un grup de suporteri, care susțineau participanții. La probele cu întrebări, dacă unul din suporteri cunoștea răspunsul, se putea implica în joc și dacă răspunsul era corect, punctele reveneau ehipei pe care o susținea.

Deși cu toții am petrecut un timp frumos și scopul nostru a fost de a ne cunoște, pînă la urmă a fost un concurs, iar stimații noștri jurați au dus evidența punctelor: echipa ”Ludus” a ocupat locul întîi.

Fiecare a plecat de la această sărbătoare cu informație nouă, cunoștințe și mai ales voie bună, datorită, în primul rînd, organizatoarei și, apoi, datorită participanților.

Asemenea activități ne impulsionează la căutare și dezmărginarea orizontului cultural, sunt opurtunități de a conlucra și interacționa în unitate cu alte clase din liceu, ne fortifică personalitatea.

Poze

Pe 21 februarie, în cadrul liceului nostru, pentru prima dată sărbătoarea cu genericul “Ziua tăticilor” s-a schibat în “Ziua bărbaţilor”. Astfel, fetele din liceul nostru, inclusiv profesoarele, au taransformat această zi într-una deosebită.

Sărbătoarea s-a început cu timpul devoţional, la care s-a vorbit mai mult despre bărbaţii Bibliei şi valorile lor. Subiectul a fost prelungit la lecţia de diriginţie, unde profesorii au pregătit cite un material interesant despre cum trebuie să fie un bărbat adevărat.

Ziua a continuat cu o serie de concursuri, organizate pe trepte şcolare. Astfel, în timp ce treapta gimnazială participa la jocuri sportive, cei de la liceu şi profesorii au avut parte de un timp minunat la concursul “Hai băieţi”. Concursul s-a desfăşurat pe mai multe etape, primele fiind cele cu întrebări de cultură generală. Apoi au urmat etape practice, ca cea de curăţit cartofi, de cusut nasturi şi de bătut cuie. Ultima dar şi cea mai interesantă a fost proba de gătit, la care au rămas doar doi concurenţi. Aceştia au trebuit să-şi testeze abilităţile de gătit. Astfel, la treapta liceală concursul a fost cîştigat de un professor, iar la cea gimnazială, de un elev din clasa a VI-a.

La sfîrşitul zilei, fetele din fiecare clasă au pregătit pentru colegii lor mai multe jocuri interesante şi surprize dulci, ziua încheindu-se plăcut pentru toată lumea, iar băieţii simţindu-se apreciaţi şi respectaţi.

Poze