Pe 9 noiembrie, 2013, elevii claselor X profil Real și Umanist au sărbătorit împreună cu un grup de profesori și parinți Balul Bobocilor. Pentru ei s-a organizat un concurs unde cele două clase au dat dovadă de mult talent, ingeniozitate, spirit de echipă și ne-au demonstrat că sunt niște boboci gata să învețe lucruri noi. Ei au fost supuși unor probe cum ar fi: să compună expromt un cîntec ce-i caracterizează, să scrie o scrisoare părinților doar cu ajutorul cuvintelor din ziar, să răspundă la întrebări de intelegență, sa-și demonstreze cunoștințele cu privire la codul bunelor maniere. Elevii au fost foarte activi și nu au lăsat nici o probă neîndeplinită cu Brio!

A fost o ocazie pe care bobocii nu au ratat-o de a petrece timp cu părinții și profesorii și de a-și cunoaște mai bine colegii.

FOTO

În incinta liceului nostru vineri,22 noiembrie 2013, s-a desfășurat concursul ,,Ce? Unde? Cînd?”, axat pe o serie de întrebări de cultură generală ,au fost formate patru echipe a cîte 9 participanți, din clasele a IX-  XII-a. Întregul concurs a fost constituit din trei etape, iar la finalul fiecăreia a fost exclusă cite o echipă, pînă a rămas o singură echipă cîștigătoare.

Acest concurs a avut ca scop de a reliefa cunoștințele elevilor și de a alege o echipă  pentru  a reprezenta liceul la nivel municipal.

Mulțumim organizatorilor pentru timpul frumos petrecut și de lărgirea orizontului de cunoaștere.

Poze

The day of the 20th of November 2013 for the High school “Elimul Nou” is a special one. Today, the 12th and the 9th forms have performed public lessons. The 12th form’s topic was “Arts” and they organized a talk show “Forgotten Treasures”. The have invited famous people like Mozart, Michelangelo and Shakespeare and also Steven Jobs, three teenagers and a teacher. They helped the audience to see the difference between cultures, ways of thinking and preferences.

The 9th form’s topic was Thanksgiving Day. They organized a TVC and presented their dramas that showed the history of the holiday. Also, there was a competition between two teams and they demonstrated their knowledge on the topic. The captains’ contest was to describe pictures on the topic.

We spent a great time together, enjoying their abilities, work and it was a big reason to thank God for His blessings!

Foto

Adevăratele învestiții sunt cele care durează în timp. Timpul este judecătorul tuturilor lucrurilor și el se scurge așa de repede.

Împreună cu 2 profesori, 6 elevi au avut ocazia să participe la conferința Internaționala a Școlilor Creștine. Aceasta s-a desfășurat în orașul Zanka, Ungaria. Deși au parcurs un drum lung și obositor, atmosfera de a colo i-a motivat de a lăsa oboseala de-o parte și de a-i încadra în marele colectiv al celor 40 de școli participante la eveniment. Genericul ei a fost ”Ești Binecuvîntat de Dumnezeu ca să fii o Binecuvîntare pentru Altii”.Prin fiecare mesaj  care era expus, Dumnezeu le-a vorbit că ei sunt aleșii pentru a fi niște lideri puternici ce se axează pe dezvoltarea altora, i-a învățat că cel ce vrea să fie superior, trebuie sa urmeze exemplul desăvîrșit al lui Hristos- de a sluji și a fi smerit. Acestea sunt doar cîteva învățături și principii dominante.

Un timp deosebit de frumos în care au avut posibilitatea de a comunica, de a face schimb de experiență, de a cunoaște alte persoane erau discuțile în grup. Aici și-au făcut noi prieteni si au putut observa sistemul educațional din alte țări.

După cele 2 zile și jumătate de conferință în care au acumulat un bagaj mare de învățături, au luat  iarăși drumul călătoriilor.

Mulțumiri Domnului și conducerii școlii pentru oferirea acestei posibilitați de a fi împreună la acea conferință ce a schimbat multe dintre principiile lor vechi, i-a învățat și i-a modelat spre a fi o ”Binecuvîntare Pentru Alții”.

Sâmbătă, pe data de 5 octombrie 2013, în cadrul L. T. ”Elimul Nou”, a avut loc Conferința Pedagogilor la care au participat un număr de 120 de profesori, șefi adjumcți și directori de școală.

Domnul Președinte, Romică Huțuțui, a avut un cuvânt de felicitare pentru toți profesorii, după care, elevii Liceului Teoretic ”Elimul Nou”, pregătiți și direcționați de dna Irina Ceban, au prezentat un program de cântece, poezii, culminând cu sceneta ”Este oare Dumnezeu Creatorul tuturor lucrurilor?”

În cadrul acestei frumoase sărbători, dascălii au avut acozia să lege prieteni, să facă schimb de experiența, iar alții să se revadă după o perioadă de peste 20 de ani!

Cu toții au avut parte de un timp extraordinar, în care zâmbetele sincere, cântecele și vorbele frumoase-au creat o atmosferă caldă în care domnea prietenia și voia bună!

Ziua Profesorului – un eveniment așteptat de dascăli, dar și de elevi. Această zi le oferă elevilor ocazia de a-și demonstra în mod explicit dragostea și înalta apreciere față de cei ce le sunt călăuză în procesul de instruire și educare.

În acest context, Parlamentul Școlar al Instituției a organizat o sărbătoare cu totul specială pentru iubițiiprofesori.

Dimineața, la timpul devoțional, a fost un porgram mai deosebit. Pe lîngă cîntări și mesajul cu tematica ”Profesorul”, a fost prezentat un sodaj de opinii cu referire la ce este un profesor și importanța sa. Felicitarea personalizată facută de mîna elevilor a fost însoțită de un suport de creioane și pixuri, de asemenea, fabricat manual de elevii noștri.

În prealabil, la fiecare disciplină au fost desemnați elevi care și-au asumat rolul de profesor, colaborînd cu el în vederea elaborării planului pentru orele zilei de 4 octombrie. Astfel, profesorii au beneficiat de o zi specială, în care au putut să-și admire discipolii în noul rol de învățător. La pauza de mic dejun, profesorii au fost serviți cu dulciuri, într-o atmosferă plăcută, deoarece nu poate fi sărbătoare fără muzică, și în acest scop, o elevă a clasei a VII-a a cîntat cu dragoste la vioară.

După prînz, elevii ciclului gimnazial au plecat acasă, dar liceenii au rămas să susțină, dar și să-și porbezecompetitivitatea cu profesorii lor la volei și fotbal. În urma luptei acerbe și aprige, elevii și-au demonstrat aptitudinile mai dezvoltate în acest domeniu, însă toți au rămas încîntați de atmosfera și timpul petrecut împreună, mai ales pentru elevii care sunt aproape să-și ia zborul.

Așadar, în cadrul Liceului Teoretic ”Elimul Nou” a avut loc o sărbătoare autentică, în care mulțumirea și entuziasmul debordant a fost de ambele părți.

Foto

Dobîndește înțelepciunea…Și cu tot ce ai dobîndește priceperea. Înalț-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrățișa…

(Proverbe 4:5-8)

Iubite tinere, ce ești însetat de noi orizonturi care-ți dau dimensiune intelectuală și spirituală, Liceul Teoretic „Elimul Nou” îți  oferă șansa vieții tale de a te adăpa din autenticile valori prin studiul la această instituție, singura care în republică are la baza tuturor disciplinelor Cartea vieții-Scriptura.

Vă amintim că pe data de 22.07.2013, ora 10:00 se va desfășura concursul de admitere ce îți oferă posibilitatea să fii înmatriculat gratis, grație rezultatelor bune obținute la testare.

Considerațiunea Administrației liceului pentru cei deja înscriși și celor ce urmează să se înscrie.

Grăbește-te să-ți împlinești visul, dragă tinere, înscriindu-te pînă pe data de 19.07.2013

Ofertă valabilă pentru elevii claselor a  V și a X – XII-a, anul școlar 2013-2014!


Elevii claselor a V-a vor susține examenul de intrare la L. Română și Matematica;

Clasele de liceu cu profi Real – Matematica, L. Română și L. Engleză;

Clasele de liceu cu profil Umanist – L. Română, L. Engleză și Istoria.


Detalii la 022-74-54-34.

Pe axa cronologică a sărbătorilor din Liceul Teoretic ”Elimul Nou” se gasește și Ziua Femeilor, care am sărbătorit-o ca ziua fetelor. La timpul devoțional s-a vorbit despre căsătorie și alegeri corecte în viață.  După aceea a urmat o serie de concursuri de inteligență.  Spre finalul zilei fiecare clasă și-a petrecut timpul în clasele lor într-un mod delicios. Astfe, ziua a trecut repede și cu multă bucurie!

Poze

Dragi absolvenţi, liceeni şi părinţi, Liceul Teoretic „Elimul Nou” anunţă înscrierea pentru concursul de înmatriculare în clasele a X-a, a XI-a, a XII-a, la profilurile real şi umanist, pentru anul de studii 2013 – 2014. Înscrierea se începe la 11 martie 2013, iar probele de concurs se vor desfăşura la 8 mai 2013.
Notă: Liceul oferă cazare şi instruire gratuită.
Telefon de contact: (3732) 74 54 34

” Viaţa nu oferă o mai mare responsabilitate,

şi nici un privilegiu mai  mare, decît creşterea

generaţiei viitoare.”

(C. Everett Koop )

Dezideratul așteptat în deontologia profesională ne înnobilează și ne obligă la o perpetuă instruire, ce ne dă dimensiune în funcția pe care o deținem. Pentru a ne spori persuasiunea, dexteritatea de  eficientizare  a finalității educaționale și a răspunde noilor exigenţe  ale sistemului educativ în noul context socio-cultural, Liceul TEOretic ”Elimul Nou” a organizat cea de- a IX- a  ediție  a   Conferinţei  Pedagogilor Creştini din Republica Moldova, care a avut loc în zilele de 7-8  martie  2013, în incinta liceului, avînd ca generic: “Bucuria Conectării Pasiunii cu Misiunea şi Credința.

La această Conferință au participat  280 de profesori din întreaga republică și au fost abordate următoarele subiecte în cadrul sesiunilor plenare și a mai multor ateliere:

Abilitate şi competență: Unsprezece chei în atingerea excelenţei.

Profesorul de succes: De la principii didactice tradiţionale – la principii activ-participative.

Profesorul remarcabil: Competenţele profesionale ale unui cadru didactic influent.

Stilul predării.

Profesorul lider-sheep.

Cum să ne creștem copiii, etc.

Vorbitorii principali la aceasta conferință  au fost:

Ecaterina Moga, Directorul Liceului Teoretic „ELIMUL NOU”, M S. în psihopedagogie, doctorand în psihologie

Esq. Beniamin Lup, M.S. – Președinte WorldTeach, CEO Bridge to Europe

Carla Preda, M.S., Manager, Director de programe World Teach, România,

Căprar Liviu, Prof., M. Ed., Coordonator ACSI,

Viorica Goraș Postica, dr.conf.univ. USM, dir.adjunct. CE PRO DIDACTICA.

Non progredi, sed regredi!

Întrunindu-ne la un for al inteligențelor marcate de  sindromul chemării în ogorul valorilor, am avut drept obiectiv promovarea unui  învățămînt de calitate, în care Liceul Teoretic ”Elimul Nou”  are ca țintă motto-ul  ”Bine este dușmanul  Exelenței”, întrucît  profesorul mediocru predă (toți predau); profesorul bun se pregătește (majoritatea se pregătesc ); profesorul foarte bun se implică cu inima ,iar Profesorul de Excelență e dedicat chemării . În cadrul Conferinței s-a relevat ideea  că predarea nu e o profesie, ci o sărbătoare de slujire altora, ce caută să-i  inspire la transformare. Realitatea însă e alta. Lev Tolstoi menționa ” Fiecare se gîndește cum să schimbe lumea, dar nimeni (sau foarte puțini) se gîndesc să se schimbe pe sine” și doar acești puțini pot influența, cu adevărat, lumea.

Cum influențăm? Toți exercităm o influență oarecare: marcînd prin bunătate sau răutate, binecuvîntînd sau rănind, vindecînd sau îndurerînd. Cea mai bună investiție pentru viitor este o influență corectă în prezent, întrucît termenul ebraic  pentru ”a preda”-lamath- înseamnă a stimula pe cineva la imitare sau la o acțiune, astfel că noi, profesorii, nu predăm lecții, ci transmitem valori, iar cea mai mare valoare suntem noi înșine. Integritatea definește cine suntem. ”La fel ca-n vremurile de demult, /Noi singuri hotărîm ce preț avem; / Cu treizeci de arginți, Iuda pe sine s-a vîndut , /Nu pe Isus din Betleem”. (Hester H.Cholmondelay)

Nu  vom avea niciodată un învățămînt de calitate, atît timp cît profesorul nu va urma tiparul Marelui Învățător-Isus-care ne-a oferit modelul de integritate, de caracter, de blîndețe și sacrificiu, de dragoste agappe, de slujire și loialitate idealului chemării Bucuriei Conectării Pasiunii cu Misiunea și Credința.

Instruirea este primatul în școală, dar finalitatea educațională, ce prevede formarea unei personalități integre, nu va putea fi realizată atît timp cît va persista criza de modele spirituale între profesori, care e legată de atitudini. Atitudinea determină altitudinea, pentru că profesorul remarcabil nu doar impresionează, ci impulsionează, influențează prin ceea ce este la fiecare lecție în clasă și în viață, întrucît ”Calea cea mai sigură către măreție este să fim în realitate ceea ce suntem în aparență.(Socrate) Să fim noi înșine ceea ce așteptăm să ajungă discipolii, pentru că ceea ce nu primește copilul nu va fi și nici nu va putea dărui mai tîrziu altora.

Epilog

Mulți reușesc momentan prin ceea ce știu (academism);

Unii reușesc temporar prin ceea ce fac (lecția);

Dar…

Puțini reușesc permanent prin ceea ce sunt (Modele de caracter și integritate).

Dumnezeu  nu cheamă oameni calificați, dar îi califică pe cei chemați!

Livădaru Maria, Papuc Veronica,

profesoare de limbă și literatură română,

grad didactic superior