Rechizite școlare

Cine suntem noi?

Scopuri prioritare

Formarea caracterului prin valorile fundamentale; Respectarea drepturilor fiecărui copil; Abordarea copilului ca un întreg, într-un context larg; Centrarea pe copil şi pe familia acestuia; Sensibilitatea la gen; Promovarea calităţii rezultatelor academice; Fundamentarea educaţiei pe viaţa reală şi pe integrarea şcolii în comunitate; Flexibilitatea şi promovarea diversităţii; Asigurarea incluziunii şi asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi copiii; Promovarea sănătăţii mentale, fizice și spirituale a copilului; Acceptabilitatea şi accesibilitatea programelor educaţionale pentru fiecare copil; Consolidarea competenţelor şi statutului profesorilor.
...

O școală excelentă

EXCELENȚĂ
LIBERTATE
INTEGRITATE
MĂIESTRIE
UNITATE
LIDERSHIP 
NOBLEȚE
OBIECTIVITATE
UNIFICATORI
...

ELEVII NOȘTRI SUNT

Bine pregătiţi în toate disciplinele academice; Competenți în matematică şi ştiinţe exacte; Cunoscători şi înţelegători ai oamenilor, evenimentelor şi mişcărilor din istorie; Oameni care apreciază literatură şi artă, înțelegând felul în care acestea exprimă şi le modelează convingerile şi valorile; Oameni care apreciază limbile şi cultura altor etnii; Oameni care ştiu cum să folosească resursele, inclusiv tehnologia, pentru a afla, a analiza şi a evalua informaţiile; Oameni care au deprinderea de a pune întrebări, de a rezolva probleme şi a lua decizii înţelepte; Oameni care înţeleg valoarea fiecărei fiinţe umane ca fiind creată după chipul lui Dumnezeu; Oameni care înţeleg, apreciază şi se angajează în activităţi sociale şi civice potrivite; Oameni care îmbrăţişează şi practică dreptatea, mila şi împăcarea în familie şi societate; Oameni care apreciază explorarea intelectuală şi sunt implicaţi pe „piaţa” ideilor; Oameni care sunt buni ispravnici ai banilor, ai timpului lor şi ai tuturor celorlalte resurse; Oameni care înţeleg că munca are demnitate.
...

Upcoming Events

Ce mai e nou?

 • 150px-RetratoNicolaeIorgaNicolae Iorga

  Educația este întotdeauna un orizont, nu o destinație!

 • BFskinnerB. F. Skinner

  Educaţia este
  ceea ce supravieţuieşte
  după ce tot ce a fost învăţat a fost uitat!

 • Kant_PortraitImmanuel Kant

  O educație bună
  este izvorul întregului bine în lume.