ADMITERE

Înscrierea pentru concursul de admitere la telefoanele:

 • (022) 745434;
 • 060200480

Examenele se vor desfășura sub formă de test la disciplinele selectate conform profilului:

Afla mai multe …

Evenimente

Dragi părinți, pe data de 2 Martie vom avea serbarea dedicată mamelor. Vă rog ca…

Dragi părinți, joi vom avea PLANETARIU la școală. Costul este 45 lei. Doritorii sunt rugați…

Rechizite școlare

Cine suntem noi?

Scopuri prioritare

Formarea caracterului prin valorile fundamentale;
Respectarea drepturilor fiecărui copil;
Abordarea copilului ca un întreg, într-un context larg;
Centrarea pe copil şi pe familia acestuia;
Sensibilitatea la gen;
Promovarea calităţii rezultatelor academice;
Fundamentarea educaţiei pe viaţa reală şi pe integrarea şcolii în comunitate;
Flexibilitatea şi promovarea diversităţii;
Asigurarea incluziunii şi asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi copiii;
Promovarea sănătăţii mentale, fizice și spirituale a copilului;
Acceptabilitatea şi accesibilitatea programelor educaţionale pentru fiecare copil;
Consolidarea competenţelor şi statutului profesorilor.
...

O școală excelentă

EXCELENȚĂ
LIBERTATE
INTEGRITATE
MĂIESTRIE
UNITATE
LIDERSHIP
NOBLEȚE
OBIECTIVITATE
UNICITATE
...

ELEVII NOȘTRI SUNT

Bine pregătiţi în toate disciplinele academice;
Competenți în matematică şi ştiinţe exacte;
Cunoscători şi înţelegători ai oamenilor, evenimentelor şi mişcărilor din istorie;
Oameni care apreciază literatură şi artă, înțelegând felul în care acestea exprimă şi le modelează convingerile şi valorile;
Oameni care apreciază limbile şi cultura altor etnii;
Oameni care ştiu cum să folosească resursele, inclusiv tehnologia, pentru a afla, a analiza şi a evalua informaţiile;
Oameni care au deprinderea de a pune întrebări, de a rezolva probleme şi a lua decizii înţelepte;
Oameni care înţeleg valoarea fiecărei fiinţe umane ca fiind creată după chipul lui Dumnezeu;
Oameni care înţeleg, apreciază şi se angajează în activităţi sociale şi civice potrivite;
Oameni care îmbrăţişează şi practică dreptatea, mila şi împăcarea în familie şi societate;
Oameni care apreciază explorarea intelectuală şi sunt implicaţi pe „piaţa” ideilor;
Oameni care sunt buni ispravnici ai banilor, ai timpului lor şi ai tuturor celorlalte resurse;
Oameni care înţeleg că munca are demnitate.
...

Upcoming Events

 • Nicolae Iorga

  Educația este întotdeauna un orizont, nu o destinație!

 • B. F. Skinner

  Educaţia este
  ceea ce supravieţuieşte
  după ce tot ce a fost învăţat a fost uitat!

 • Immanuel Kant

  O educație bună
  este izvorul întregului bine în lume.