Program pentru 6 simbete.

Matematica:

 1. Numere, operații cu numere (puteri, radicali). Procente;
 2. Ecuații, inecuații, sisteme de ecuații, probleme;
 3. Funcții;
 4. Polinoame;
 5. Geometria în plan și în spațiu;
 6. Reguli de completare și rezolvare a testului de la examen.

Limba romana

 1. Ortografia părților de vorbire;
 2. Reguli de punctuație în propoziție și frază;
 3. Redactarea textelor funcționale;
 4. Cuvântul și contextul. Comentarea figurilor de stil. Ars poetica;
 5. Stiluri funcționale. Elaborarea diferitelor tipuri de texte: descriptive, narative, argumentative, rezumate, dialoguri etc.
 6. Propoziția și fraza. Analize gramaticale.

Pregatire pentru examene