Treapta Preșcolară

Jemanean Nadia

Jemanean Nadia

Educator grupa mică
Busuioc Diana

Busuioc Diana

Educator grupa medie
Prituleac Valentina

Prituleac Valentina

Responsabil de Comisia metodică treapta preșcolară, Educator grupa pregătitoare, Grad didactic I, Master în psihopedagogie
Grăjdaru Aliona

Grăjdaru Aliona

Metodist treapta preșcolară, Grad didactic II, Master în management și consiliere
Golea Ana

Golea Ana

Profesor de limba engleză
Raţa Anton

Raţa Anton

Profesor de sport, Grad didactic I, Vicecampion european Taekwon-do
Ureche Marin

Ureche Marin

Profesor de muzică, Grad didactic II
Panciuc Lia

Panciuc Lia

Logoped, Master în Logopedie.
Vitu Victorița

Vitu Victorița

Psiholog, Master în psihologie

Treapta Primară

Ivaniuc Elena

Ivaniuc Elena

Învăţător cl. I-a, Grad didactic II
Ţurcan Cristina

Ţurcan Cristina

Invăţător cl. a III-a, grad didactic I, Master în pedagogie
Corotchi Svetlana

Corotchi Svetlana

Director adjunct pe Instruire la treapta primară și preșcolară, învăţător la cl. a IV-a grad didactic I, Master în pedagogie
Rața Elena

Rața Elena

Profesor de religie
Raţa Anton

Raţa Anton

Profesor de sport, Grad didactic I, Vicecampion european Taekwon-do
Ureche Marin

Ureche Marin

Profesor de muzică, Grad didactic II
Vitu Victorița

Vitu Victorița

Psiholog, Master în psihologie
Cheptenari Carolina

Cheptenari Carolina

Responsabil de Comisia metodică la treapta primară, Profesor de limba engleză şi informatică, Grad didactic I/II
Grecu Elena

Grecu Elena

Profesor de limba engleză clasele primare, Masterand
Bedicova Cristina

Bedicova Cristina

Profesor Ed. Artistică, Bibliotecara, Masterand
Panciuc Lia

Panciuc Lia

Logoped, Master în Logopedie
Ghenciu Elenea

Ghenciu Elenea

Învățător la clasa a II-a. Licență în psihologie și pedagogie.

Treapta Gimnazială

Braguţa Ina

Braguţa Ina

Diriginte la cl. a VIII-a, Profesor de Limba engleză, Grad didactic I, Master în Traducere și interpretare a limbii engleze
Caragia Ludmila

Caragia Ludmila

Profesor de literatura universală, Bibliotecară, Grad didactic II
Iorgu Mariana

Iorgu Mariana

Responsabil de Comisia metodică Științe socio-umaniste, Diriginte la cl. a VI-a, Psiholog şcolar, Grad didactic I, Master în consiliere
Prohniţcaia Raisa

Prohniţcaia Raisa

Profesor de limba rusă, Grad didactic II, Masterand în consiliere
Lascova Renata

Lascova Renata

Responsabil de Comisia metodică științe exacte, Diriginte la cl. IX-a, Profesor de fizică, Grad didactic I, Doctorand în fizică
Harcovei Ina

Harcovei Ina

Diriginte la cl. a XI-a U, Profesor de geografie, Grad didactic II, Doctorand în științele solului, Master în geografie
Condrea Lilia

Condrea Lilia

Responsabil de Comisia de asigurare a calității, Profesor de istorie, Grad didactic Superior, Master în psihopedagogie, Doctorand înistorie
Schimbov Dorin

Schimbov Dorin

Profesor de sport, Grad didactic II, Campion mondial la Triathlon
Popovici Ina

Popovici Ina

Diriginte la cl. a V-a, Profesor de limba și literatura română. Masterand.
Sîli Nadejda

Sîli Nadejda

Diriginte clasa a VII-a, Responsabil de Catedra Diriginților, Profesor de Religie. Studii superioare.
Fomiciov Svetlana

Fomiciov Svetlana

Profesor L.Engleză. Studii superioare.
Vizir Constantin

Vizir Constantin

Laborant
Ceban Dina

Ceban Dina

Profesor matematică. Grad didactic I, Doctor în științe matematice.
Moisei Georgeta

Moisei Georgeta

Profesor de limbă engleză. Masterand.
Magalu Iurie

Magalu Iurie

Profesor de matematică. Grad didactic II, Masterand în matematică

Treapta Liceală

Livădaru Maria

Livădaru Maria

Metodist, Diriginte la cl. a X-a R, Profesor de Limba Română, Grad didactic Superior
Papuc Vera

Papuc Vera

Diriginte la cl. a X-a U, Profesor de limba română, Grad didactic Superior
Calancea Dina

Calancea Dina

Director adjunct educație, Diriginte cl. a XI-a R, Profesor de chimie, grad didactic I, Master în ecologie
Grecu Ion

Grecu Ion

Director adjunct, Diriginte cl. XII-a R, Profesor de matematică, Grad didactic I, Master în matematică, Doctorand în științe fizico-matematice
Avram Igor

Avram Igor

Diriginte la cl. a XII-a U, Profesor de limba engleză, Grad didactic I, Masterand în business internațional
Condrea Lilia

Condrea Lilia

Șef Comisia de asigurare a calității, Profesor de istorie, Grad didactic Superior, Master în psihopedagogie, Doctorand în istorie
Roga Victoria

Roga Victoria

Responsabil de secția metodică limbi moderne, Profesor de limba engleză şi germană, Grad didactic Superior, Doctor conferențiar în filologie germană
Magalu Iurii

Magalu Iurii

Profesor de matematică, Grad didactic II, Masterand în matematică
Secrieru Vasile

Secrieru Vasile

Profesor de fizică, Grad Superior, Doctor conferențiar în fizică
Harcovei Ina

Harcovei Ina

Profesor de geografie, Doctorand în științele solului, Masterand în geografie
Schimbov Dorin

Schimbov Dorin

Profesor de sport, Grad didactic II, Campion mondial la Triathlon
Argint Lucia

Argint Lucia

Profesor Istorie. Grad Didactic Superior, Doctor în istorie
Fomiciov Svetlana

Fomiciov Svetlana

Profesor L.Engleză. Studii superioare.
Moisei Georgeta

Moisei Georgeta

Profesor de limbă engleză. Masterand.
Braguța Ina

Braguța Ina

Diriginte la cl. a VIII-a, Profesor de limbă engleză. Grad didactic I, Master în traduceri și interpretare în limba engleză.
Chirița Elena

Chirița Elena

Prof. biologie. Doctor în biologie.
Popescu Elena

Popescu Elena

Profesor
Popovici Valentina

Popovici Valentina

Profesor
Bagrin Tamara

Bagrin Tamara

Profesor

Doriți să vă alăturați echipei noastre? Contacteaza-ne